Katalog

Mikołaj Sęp Szarzyński - Q18630 Niski
  Do Anusie (Anusiu! byś mie tem chciała darować...) 1652 Sęp Szarzyński, Do Anusie (Anusiu! byś mie tem chciała darować...)
  Do Anusie (Moja nadobna dzieweczko, moje kochanie!) 1652 Sęp Szarzyński, Do Anusie (Moja nadobna dzieweczko, moje kochanie!)
  Do Anusie (Siebie muszę, nie ciebie, w tej mierze winować...) 1652 Sęp Szarzyński, Do Anusie (Siebie muszę, nie ciebie, w tej mierze winować...)
  Do Kasie (Im pilniej na twoje oblicze nadobne...) 1652 Sęp Szarzyński, Do Kasie (Im pilniej na twoje oblicze nadobne...)
  Do Kasie (Jako lód taje przezroczysty z lekka...) 1652 Sęp Szarzyński. Do Kasie (Jako lód taje przezroczysty z lekka...)
  Do Kasie (Jeśli władną co nami błądzących gwiazd siły...) 1652 Sęp Szarzyński, Do Kasie (Jeśli władną co nami błądzących gwiazd siły...)
  Do Kasie (Mam nadzieję, że się nade mną zlitujesz...) 1652 Sęp Szarzyński, Do Kasie (Mam nadzieję, że się nade mną zlitujesz...)
  Do Zosie (Będę się zawsze dziwował twojej pikności...) 1652 Sęp Szarzyński, Do Zosie (Będę się zawsze dziwował twojej pikności...)
  Do Zosie (Nie psuj niepotrzebnemi łzami wdzięcznych oczy!) 1652 Sęp Szarzyński, Do Zosie (Nie psuj niepotrzebnemi łzami wdzięcznych oczy!)
  Frasunk do Kasie 1652 Sęp Szarzyński, Frasunk do Kasie
  Fraszka do Anusie 1652 Sęp Szarzyński, Fraszka do Anusie
  Fraszka do Kasie 1652 Sęp Szarzyński, Fraszka do Kasie
  Fraszka do Zosie (Bądź mi oczkami pozwalasz łaskawemi...) 1652 Sęp Szarzyński, Fraszka do Zosie (Bądź mi oczkami pozwalasz łaskawemi...)
  Fraszka do Zosie (Słuchaj, gdy nie chcesz baczyć, co się ze mną dzieje...) 1652 Sęp Szarzyński, Fraszka do Zosie (Słuchaj, gdy nie chcesz baczyć, co się ze mną dzieje...)
  Fraszka o Anusi i o Kasi 1652 Sęp Szarzyński, Fraszka o Anusi i o Kasi
  Pannie Jadwidze Tarłównie kwoli 1652 Sęp Szarzyński, Pannie Jadwidze Tarłównie kwoli
  Pieśń 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń
  Pieśń III (O wielmożności bożej) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń III (O wielmożności bożej)
  Pieśń III (Psalmu LVI Paraphrasis) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń III (Psalmu LVI Paraphrasis)
  Pieśń III (Stefanowi Batoremu, królowi polskiemu) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń III (Stefanowi Batoremu, królowi polskiemu)
  Pieśń II (Na psalm Dawidów LII) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń II (Na psalm Dawidów LII)
  Pieśń II (O rządzie bożym na świecie) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń II (O rządzie bożym na świecie)
  Pieśń II (O Strusie) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń II (O Strusie)
  Pieśń I (Na psalm Dawidów XIX) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń I (Na psalm Dawidów XIX)
  Pieśń I (O bożej opatrzności na świecie) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń I (O bożej opatrzności na świecie)
  Pieśń I (O Fridruszu) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń I (O Fridruszu)
  Pieśń IV (O cnocie szlacheckiej) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń IV (O cnocie szlacheckiej)
  Pieśń IV (Psalmu CXXVI paraphrasis) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń IV (Psalmu CXXVI paraphrasis)
  Pieśń IX (Iż próżne człowiecze staranie bez Bożej pomocy) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń IX (Iż próżne człowiecze staranie bez Bożej pomocy)
  Pieśń VIII (Iż rozum człowiekowi potrzebniejszy, niż skarby) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń VIII (Iż rozum człowiekowi potrzebniejszy, niż skarby)
  Pieśń VI (Na kształt psalmu CXX) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń VI (Na kształt psalmu CXX)
  Pieśń V (Na kształt psalmu LXX) 1652 Sęp Szarzyński, Pieśń V (Na kształt psalmu LXX)
  Sonet III (Do Naświętszej Panny) 1652 Sęp Szarzyński, Sonet III (Do Naświętszej Panny)
  Sonet II (Na one słowa Jopowe) 1652 Sęp Szarzyński, Sonet II (Na one słowa Jopowe)
  Sonet I (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego) 1652 Sęp Szarzyński, Sonet I (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego)
  Sonet IV (O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem) 1652 Sęp Szarzyński, Sonet IV (O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem)
  Sonet VI (Do Pana Mikołaja Tomickiego) 1581 Sęp Szarzyński, Sonet VI (Do Pana Mikołaja Tomickiego)
  Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego) 1652 Sęp Szarzyński, Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)