Sęp Szarzyński, Pieśń I (O bożej opatrzności na świecie)

Części

Publikacja |

PhMaury@Flickr - Sagrada FamíliaPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Pieśń I (O bożej opatrzności na świecie) 1097 1324 178 213 24 + 59 zn. 24 + 59 zn.