Sęp Szarzyński, Pieśń I (O Fridruszu)

Części

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Pieśń I (O Fridruszu) 1912 2329 310 375 48 + 96 zn. 48 + 96 zn.