Sęp Szarzyński, Pannie Jadwidze Tarłównie kwoli

Części

Publikacja |

SMcGarnigle@Flickr - Mondrian CakePobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Pannie Jadwidze Tarłównie kwoli 1226 4205 193 628 32 + 82 zn. 32 + 605 zn.