Sęp Szarzyński, Pannie Jadwidze Tarłównie kwoli

Części

Publikacja

SMcGarnigle@Flickr - Mondrian CakePobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami)
Pannie Jadwidze Tarłównie kwoli 1274 4253 193 628