Sęp Szarzyński, Sonet III (Do Naświętszej Panny)

Części

📜 1. początek Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja |

jurvetson@Flickr - Gossamer DomePobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Sonet III (Do Naświętszej Panny) 570 1295 90 196 14 + 51 zn. 14 + 51 zn.