Sonet I (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego), Mikołaj Sęp Szarzyński

Tekst
Audio
Źródło
Brak źródła. Możesz je dodać.