Sonet III (Do Naświętszej Panny), Mikołaj Sęp Szarzyński

Tekst
Audio
Źródło
Brak źródła. Możesz je dodać.