Sęp Szarzyński, Pieśń VIII (Iż rozum człowiekowi potrzebniejszy, niż skarby)

Części

Publikacja |

gibffe@Flickr - kulkiPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Pieśń VIII (Iż rozum człowiekowi potrzebniejszy, niż skarby) 1016 1195 170 195 20 + 79 zn. 20 + 79 zn.