Sęp Szarzyński, Sonet I (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego)

Części

📜 1. początek Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja | | 🎧 💶

Charlie Phillips@Flickr - Louis VuittonPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Sonet I (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego) 602 2065 100 318 14 + 85 zn. 14 + 85 zn.