Sęp Szarzyński, Sonet I (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego)

Części

📜 1. początek Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja

Charlie Phillips@Flickr - Louis VuittonPobierz okładkę:

Ostatnio opublikowano: 28 kwietnia 2020 12:50

Pełny XML
Wersja HTML
Wersja TXT
Wersja PDF
Wersja PDF na telefony
Wersja EPUB sprawdź
Wersja MOBI

ISBN html txt pdf epub mobi
Zaloguj się, aby opublikować.

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Sonet I (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego) 602 2065 100 318 14 + 85 zn. 14 + 85 zn.