Sęp Szarzyński, Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)

Części

📜 1. początek Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | | 🎧 💶

Shermeee@Flickr - A Cup of Bokeh, please?Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego) 565 1116 97 165 14 + 68 zn. 14 + 68 zn.