Sęp Szarzyński, Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)

Części

📜 1. początek Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja

Shermeee@Flickr - A Cup of Bokeh, please?Pobierz okładkę:

Ostatnio opublikowano: 20 kwietnia 2020 18:12

Pełny XML
Wersja HTML
Wersja TXT
Wersja PDF
Wersja PDF na telefony
Wersja EPUB sprawdź
Wersja MOBI

ISBN html txt pdf epub mobi
Zaloguj się, aby opublikować.

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Sonet V (O nietrwałej miłości rzeczy świata tego) 565 1116 97 165 14 + 68 zn. 14 + 68 zn.