Trembecki, Zofiówka

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Zofiówka 30562 74397 4602 10949 540 + 7707 zn. 576 + 12133 zn.