Braun, Przemysły, Inżynier i poeta

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

Bob Jagendorf@Flickr - Factory ShapesPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Inżynier i poeta 3149 3149 498 498 101 + 75 zn. 101 + 75 zn.