Do swoich książek (Dokąd się, moja lutni, napierasz skwapliwie?), Jan Andrzej Morsztyn (zm. 1693)

Tekst
Audio
Źródło
Brak źródła. Możesz je dodać.