Syrokomla, Wybryki dobrego humoru, Oda z Horacyusza

Części

Publikacja

mRio@Flickr - Meditation on a RosePobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami)
Oda z Horacyusza 773 906 129 150