Spis treści

  1. Poeta: 1

  Władysław SyrokomlaWybryki dobrego humoruOda z HoracjuszaParodia

  Quem tu Melpomene semel
  Nascentem placido lumine videris[1].
  1
  Komu raz, Muzo, usiędziesz na karku,
  Tego już rozum nie złapie,
  Ten już nie pójdzie hasać po jarmarku,
  Jak Cygan na chudéj szkapie.
  5
  Już go głos trąby śmiertelnie zatrwoży,
  Sława go z pieca nie zwabi,
  Już on w teatrze nie zasiędzie w loży
  Na kształt fircyka lub hrabi.
  Za to ulubi gdzieś pod drzewem suchém,
  10
  Lub przy kałuży swéj wioski,
  Ległszy do góry wychudzonym brzuchem,
  Układać rymy i zgłoski.
  PoetaMuzo! co umiész i na dudce z łyka
  Dziwną i słodką pieśń stwarzać,
  15
  Ty, która lubisz nawet i indyka
  Łabędzim głosem obdarzać.
  Tobie winienem mój obiad piątkowy,
  Mą sławę, moje uczucie,
  Oklaski, pustki kieszeni i głowy,
  20
  I łaty w moim surducie…

  Przypisy

  [1]

  Quem tu Melpomene (…) videris — Kogo ty Melpomene łagodnym wzrokiem raz dotkniesz przy urodzeniu; por. Horacy, Pieśni IV, 3. [przypis edytorski]