Świętochowski, Strachy Pentelikonu

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja | 💶

Shawn Carpenter@Flickr - Stone WallPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Strachy Pentelikonu 16603 16603 2453 2453 0 + 16603 zn. 0 + 16603 zn.