Lipszyc, Poczytalnia, rozpocząć akcję asenizacyjną

Części

Publikacja |

Olga Boznańska - Zabudowania miejskiePobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
rozpocząć akcję asenizacyjną 1041 1041 144 144 25 + 45 zn. 25 + 45 zn.