Mickiewicz, Sonety odeskie, Do Niemna

Części

Publikacja

t r e v y@Flickr - gotcha!Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami)
Sonet VIII. Do Niemna 678 1313 106 202