Mickiewicz, Sonety odeskie, Do Niemna

Części

Publikacja

t r e v y@Flickr - gotcha!Pobierz okładkę:

Ostatnio opublikowano: 26 maja 2022 13:01

Pełny XML
Wersja HTML
Wersja TXT
Wersja PDF
Wersja PDF na telefony
Wersja EPUB
Wersja MOBI

ISBN html txt pdf epub mobi
Zaloguj się, aby opublikować.

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Sonet VIII. Do Niemna 658 1293 105 201 14 + 50 zn. 14 + 485 zn.