Daniłowski, Od mroków nocy do białego ranku

Części

📜 1. zmiany

Publikacja | 💶

Laiwan Ng - Chateau de Versailles(May, 14)Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Od mroków nocy do białego ranku... 2245 2291 388 394 60 + 51 zn. 60 + 51 zn.