Katalog

autor nieznany - Q4233718 Niski
  A cóż z tą Dzieciną... - Autor nieznany, A Cóż z tą Dzieciną
  Agady talmudyczne - Agady talmudyczne
  Anioł pasterzom mówił - Anioł pasterzom mówił
  Apokalipsa św. Jana 0
  Beowulf. Epos walki tyleż średniowiecznej co i współczesnej 2087
  Biblia 0
  Bogurodzica 1478 Q890692 Autor nieznany, Bogurodzica
  Bracia, patrzcie jeno... - Autor nieznany, Bracia patrzcie jeno
  Był to Berko sławny Żyd 1985 Autor nieznany, Był To Berko Sławny Żyd
  Bywaj dziewczę zdrowe... 2002 Autor nieznany, Bywaj dziewcze zdrowe
  Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią 1499
  Dzieje Tristana i Izoldy 2012 Q335367 Autor nieznany, Dzieje Tristana i Izoldy
  Dzisiaj w Betlejem - Q9248936 Autor nieznany, Dzisiaj w Betlejem
  Gdy się Chrystus rodzi... - Autor nieznany, Gdy się Chrystus rodzi
  Gdy śliczna Panna... - Q11699530 Autor nieznany, Gdy śliczna Panna
  GILGAMESZ. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśniami szumerskimi 2087
  Gore gwiazda Jezusowi - Gore gwiazda Jezusowi
  Hej, hej, ułani 0
  Hej w dzień narodzenia... - Autor nieznany, Hej w dzień narodzenia
  Hymn św. Pawła o miłości 0
  Idzie stary wiarus 1985 Autor nieznany, Idzie stary wiarus
  Idzie żołnierz borem, lasem (Pieśń o żołnierzu tułaczu) 1985 Autor nieznany, Idzie żołnierz borem, lasem
  Jeszcześ Polsko nie zginęła 1985 Autor nieznany, Jeszcześ Polsko nie zginęła
  Jezus malusieńki - Autor nieznany, Jezus malusieńki
  Księga Hioba 0
  Księga Rodzaju 0
  Lament świętokrzyski 0 Lament świętokrzyski
  Legenda o św. Aleksym 1499 Legenda o św. Aleksym
  Legun na wojence 0
  Lulajże, Jezuniu... - Q11764231 Autor nieznany, Lulajże Jezuniu
  Mazurek młodzieży - Borucki, Mazurek młodzieży
  Mazur z 1831 roku 1985 Autor nieznany, Mazur z 1831 roku
  Niedola Nibelungów 1991 Niedola Nibelungów
  Oj Maluśki, Maluśki... - Autor nieznany, Oj Maluśki
  Opis stworzenia świata i człowieka 0
  Pieśń nad pieśniami 0
  Pieśń o Rolandzie 2012 Q185427 Autor nieznany, Pieśń o Rolandzie
  Pieśń pogrzebowa poległemu rycerzowi 1985 Autor nieznany, Pieśń pogrzebowa poległemu rycerzowi
  Piosnka ułańska 1985 Autor nieznany, Piosnka ułańska
  Pójdźmy wszyscy do stajenki... - Autor nieznany, Pójdźmy wszyscy do stajenki
  Północ już była... - Autor nieznany, Połnoc już była
  Polonez Kościuszki 1985 Autor nieznany, Polonez Kościuszki
  Pomoc dajcie mi, rodacy 1985 Autor nieznany, Pomoc dajcie mi, rodacy
  Pożegnanie 0
  Przybieżeli do Betlejem... - Q11829868 Autor nieznany, Przybieżeli do Betlejem
  Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 0
  Przypowieść o pannach roztropnych 0
  Przypowieść o robotnikach w winnicy 0
  Przypowieść o siewcy 0
  Przypowieść o synu marnotrawnym 0
  Przypowieść o talentach 0
  Przypowieść o ziarnku gorczycy 0
  Rozmaryn - Q11794549 Autor nieznany, Rozmaryn
  Sentencje ojców - Sentencje ojców
  Sroczka kaszkę ważyła -
  Tam na błoniu błyszczy kwiecie 1985 Autor nieznany, Tam na błoniu błyszczy kwiecie
  Tryumfy Króla niebieskiego - Q9362105 Autor nieznany, Triumfy Króla niebieskiego
  Trzeci Maj Litwina 0 Suchodolski, Trzeci maj Litwina
  Wśród nocnej ciszy - Autor nieznany, Wsród nocnej ciszy
  Ze skarbnicy midraszy - Ze skarbnicy Midraszy
  Z Narodzenia Pana... - Autor nieznany, Z Narodzenia Pana
  Nie sądź (tłum.) 2016
  Pobudka (tłum.) 2016
  Prawda i kłamstwo (tłum.) -