Sylwia Bałdyga

0 książek

Nie znaleziono książek.

Ostatnia aktywność dla: Sylwia Bałdyga

 • Avatar
  8 maja 2021 20:29

  Zmiana

  Tripplin, Podróż po księżycu
  użytkownik: Sylwia Bałdyga <calmasyba na gmail kropka com>
  uwspółcześnienia:
  cem>cym
  Rossyjskie>Rosyjskie
  niżeli>niż
  dostrzedz>dostrzec
  korekta uzupełniająca
  ich nocy>ich noce
  onego>jego
  wązka>wąska
  naszego planety>naszej planety
  wązki>wąski
  obadwa>obydwa
  wytłómaczyć>wytłumaczyć
  siedm>siedem
  wązkiego>wąskiego
  w tenczas>wtenczas
  zwolna>z wolna
  nakoniec>na koniec
  natenczas>wówczas
  tem>tym
  czem>czym
  natenczas>wówczas
  niem>nim
  aniżeli>niż
  przeto>dlatego
  przeto>dlatego
  pewnem>pewnym
  natenczas>wówczas
  każdem>każdym
  siedm>siedem
  po za>poza
  podług>według
  wtenczas>wówczas
  widzialnem>widzialnym
  widzialnemi>widzialnymi
  aniżeli>niż
  pewnem oznaczonem>pewnym oznaczonym
  we>na
  pewnem>pewnym
  podobneż>podobne
  natenczas>wówczas
  swego planety>swej planety
  natenczas>wówczas
  wtenczas>wówczas
  z tąd>stąd
  obydwóch>obydwu
  niewidzialnemi>niewidzialnymi
  dekoracya>dekoracja
  należytem>należytym
  niżeli>niż
  mappę>mapę
  niżeli>niż
  czem>czym
  Indyi>Indii
  rozwiązanem>rozwiązanym
  naszym planecie>naszej planecie
  we>w
  tem wspaniałem>tym wspaniałym
  tem ogromnem>tym ogromnym
  pomyślić>pomyśleć
  jednakowoż>jednak
  któremi>którymi
  każdy planeta>każda planeta
  podług>według
  każdego planety>każdej planety
  jasnemi>jasnymi
  ciemnemi>ciemnymi
  niżeli>niż
  ciążaru>ciężaru
  morze>może
 • Avatar
  8 maja 2021 20:28

  Zmiana

  Tripplin, Podróż po księżycu
  użytkownik: Sylwia Bałdyga <calmasyba na gmail kropka com>
  uwspółcześnienia:
  cem>cym
  Rossyjskie>Rosyjskie
  niżeli>niż
  dostrzedz>dostrzec
  korekta uzupełniająca
  ich nocy>ich noce
  onego>jego
  wązka>wąska
  naszego planety>naszej planety
  wązki>wąski
  obadwa>obydwa
  wytłómaczyć>wytłumaczyć
  siedm>siedem
  wązkiego>wąskiego
  w tenczas>wtenczas
  zwolna>z wolna
  nakoniec>na koniec
  natenczas>wówczas
  tem>tym
  czem>czym
  natenczas>wówczas
  niem>nim
  aniżeli>niż
  przeto>dlatego
  przeto>dlatego
  pewnem>pewnym
  natenczas>wówczas
  każdem>każdym
  siedm>siedem
  po za>poza
  podług>według
  wtenczas>wówczas
  widzialnem>widzialnym
  widzialnemi>widzialnymi
  aniżeli>niż
  pewnem oznaczonem>pewnym oznaczonym
  we>na
  pewnem>pewnym
  podobneż>podobne
  natenczas>wówczas
  swego planety>swej planety
  natenczas>wówczas
  wtenczas>wówczas
  z tąd>stąd
  obydwóch>obydwu
  niewidzialnemi>niewidzialnymi
  dekoracya>dekoracja
  należytem>należytym
  niżeli>niż
  mappę>mapę
  niżeli>niż
  czem>czym
  Indyi>Indii
  rozwiązanem>rozwiązanym
  naszym planecie>naszej planecie
  we>w
  tem wspaniałem>tym wspaniałym
  tem ogromnem>tym ogromnym
  pomyślić>pomyśleć
  jednakowoż>jednak
  któremi>którymi
  każdy planeta>każda planeta
  podług>według
  każdego planety>każdej planety
  jasnemi>jasnymi
  ciemnemi>ciemnymi
  niżeli>niż
 • Avatar
  8 maja 2021 20:25

  Zmiana

  Tripplin, Podróż po księżycu
  użytkownik: Sylwia Bałdyga <calmasyba na gmail kropka com>
  uwspółcześnienia:
  cem>cym
  Rossyjskie>Rosyjskie
  niżeli>niż
  dostrzedz>dostrzec
  korekta uzupełniająca
  ich nocy>ich noce
  onego>jego
  wązka>wąska
  naszego planety>naszej planety
  wązki>wąski
  obadwa>obydwa
  wytłómaczyć>wytłumaczyć
  siedm>siedem
  wązkiego>wąskiego
  w tenczas>wtenczas
  zwolna>z wolna
  nakoniec>na koniec
  natenczas>wówczas
  tem>tym
  czem>czym
  natenczas>wówczas
  niem>nim
  aniżeli>niż
  przeto>dlatego
  przeto>dlatego
  pewnem>pewnym
  natenczas>wówczas
  każdem>każdym
  siedm>siedem
  po za>poza
  podług>według
  wtenczas>wówczas
  widzialnem>widzialnym
  widzialnemi>widzialnymi
  aniżeli>niż
  pewnem oznaczonem>pewnym oznaczonym
  we>na
  pewnem>pewnym
  podobneż>podobne
  natenczas>wówczas
  swego planety>swej planety
  natenczas>wówczas
  wtenczas>wówczas
  z tąd>stąd
  obydwóch>obydwu
  niewidzialnemi>niewidzialnymi
  dekoracya>dekoracja
  należytem>należytym
  niżeli>niż
  mappę>mapę
  niżeli>niż
  czem>czym
  Indyi>Indii
  rozwiązanem>rozwiązanym
  naszym planecie>naszej planecie
  we>w
  tem wspaniałem>tym wspaniałym
  tem ogromnem>tym ogromnym
  pomyślić>pomyśleć
  jednakowoż>jednak
  któremi>którymi
  każdy planeta>każda planeta
  podług>według
  każdego planety>każdej planety
  jasnemi>jasnymi
  ciemnemi>ciemnymi
 • Avatar
  8 maja 2021 20:24

  Zmiana

  Tripplin, Podróż po księżycu
  użytkownik: Sylwia Bałdyga <calmasyba na gmail kropka com>
  uwspółcześnienia:
  cem>cym
  Rossyjskie>Rosyjskie
  niżeli>niż
  dostrzedz>dostrzec
  korekta uzupełniająca
  ich nocy>ich noce
  onego>jego
  wązka>wąska
  naszego planety>naszej planety
  wązki>wąski
  obadwa>obydwa
  wytłómaczyć>wytłumaczyć
  siedm>siedem
  wązkiego>wąskiego
  w tenczas>wtenczas
  zwolna>z wolna
  nakoniec>na koniec
  natenczas>wówczas
  tem>tym
  czem>czym
  natenczas>wówczas
  niem>nim
  aniżeli>niż
  przeto>dlatego
  przeto>dlatego
  pewnem>pewnym
  natenczas>wówczas
  każdem>każdym
  siedm>siedem
  po za>poza
  podług>według
  wtenczas>wówczas
  widzialnem>widzialnym
  widzialnemi>widzialnymi
  aniżeli>niż
  pewnem oznaczonem>pewnym oznaczonym
  we>na
  pewnem>pewnym
  podobneż>podobne
  natenczas>wówczas
  swego planety>swej planety
  natenczas>wówczas
  wtenczas>wówczas
  z tąd>stąd
  obydwóch>obydwu
  niewidzialnemi>niewidzialnymi
  dekoracya>dekoracja
  należytem>należytym
  niżeli>niż
  mappę>mapę
  niżeli>niż
  czem>czym
  Indyi>Indii
  rozwiązanem>rozwiązanym
  naszym planecie>naszej planecie
  we>w
  tem wspaniałem>tym wspaniałym
  tem ogromnem>tym ogromnym
  pomyślić>pomyśleć
  jednakowoż>jednak
  któremi>którymi
  każdy planeta>każda planeta
  podług>według
  każdego planety>każdej planety
 • Avatar
  8 maja 2021 20:23

  Zmiana

  Tripplin, Podróż po księżycu
  użytkownik: Sylwia Bałdyga <calmasyba na gmail kropka com>
  uwspółcześnienia:
  cem>cym
  Rossyjskie>Rosyjskie
  niżeli>niż
  dostrzedz>dostrzec
  korekta uzupełniająca
  ich nocy>ich noce
  onego>jego
  wązka>wąska
  naszego planety>naszej planety
  wązki>wąski
  obadwa>obydwa
  wytłómaczyć>wytłumaczyć
  siedm>siedem
  wązkiego>wąskiego
  w tenczas>wtenczas
  zwolna>z wolna
  nakoniec>na koniec
  natenczas>wówczas
  tem>tym
  czem>czym
  natenczas>wówczas
  niem>nim
  aniżeli>niż
  przeto>dlatego
  przeto>dlatego
  pewnem>pewnym
  natenczas>wówczas
  każdem>każdym
  siedm>siedem
  po za>poza
  podług>według
  wtenczas>wówczas
  widzialnem>widzialnym
  widzialnemi>widzialnymi
  aniżeli>niż
  pewnem oznaczonem>pewnym oznaczonym
  we>na
  pewnem>pewnym
  podobneż>podobne
  natenczas>wówczas
  swego planety>swej planety
  natenczas>wówczas
  wtenczas>wówczas
  z tąd>stąd
  obydwóch>obydwu
  niewidzialnemi>niewidzialnymi
  dekoracya>dekoracja
  należytem>należytym
  niżeli>niż
  mappę>mapę
  niżeli>niż
  czem>czym
  Indyi>Indii
  rozwiązanem>rozwiązanym
  naszym planecie>naszej planecie
  we>w
  tem wspaniałem>tym wspaniałym
  tem ogromnem>tym ogromnym
  pomyślić>pomyśleć
  jednakowoż>jednak
  któremi>którymi
  każdy planeta>każda planeta
  podług>według
 • Avatar
  8 maja 2021 20:21

  Zmiana

  Tripplin, Podróż po księżycu
  użytkownik: Sylwia Bałdyga <calmasyba na gmail kropka com>
  uwspółcześnienia:
  cem>cym
  Rossyjskie>Rosyjskie
  niżeli>niż
  dostrzedz>dostrzec
  korekta uzupełniająca
  ich nocy>ich noce
  onego>jego
  wązka>wąska
  naszego planety>naszej planety
  wązki>wąski
  obadwa>obydwa
  wytłómaczyć>wytłumaczyć
  siedm>siedem
  wązkiego>wąskiego
  w tenczas>wtenczas
  zwolna>z wolna
  nakoniec>na koniec
  natenczas>wówczas
  tem>tym
  czem>czym
  natenczas>wówczas
  niem>nim
  aniżeli>niż
  przeto>dlatego
  przeto>dlatego
  pewnem>pewnym
  natenczas>wówczas
  każdem>każdym
  siedm>siedem
  po za>poza
  podług>według
  wtenczas>wówczas
  widzialnem>widzialnym
  widzialnemi>widzialnymi
  aniżeli>niż
  pewnem oznaczonem>pewnym oznaczonym
  we>na
  pewnem>pewnym
  podobneż>podobne
  natenczas>wówczas
  swego planety>swej planety
  natenczas>wówczas
  wtenczas>wówczas
  z tąd>stąd
  obydwóch>obydwu
  niewidzialnemi>niewidzialnymi
  dekoracya>dekoracja
  należytem>należytym
  niżeli>niż
  mappę>mapę
  niżeli>niż
  czem>czym
  Indyi>Indii
  rozwiązanem>rozwiązanym
  naszym planecie>naszej planecie
  we>w
  tem wspaniałem>tym wspaniałym
  tem ogromnem>tym ogromnym
  pomyślić>pomyśleć
  jednakowoż>jednak
  któremi>którymi
 • Avatar
  8 maja 2021 20:14

  Zmiana

  Tripplin, Podróż po księżycu
  użytkownik: Sylwia Bałdyga <calmasyba na gmail kropka com>
  uwspółcześnienia:
  cem>cym
  Rossyjskie>Rosyjskie
  niżeli>niż
  dostrzedz>dostrzec
  korekta uzupełniająca
  ich nocy>ich noce
  onego>jego
  wązka>wąska
  naszego planety>naszej planety
  wązki>wąski
  obadwa>obydwa
  wytłómaczyć>wytłumaczyć
  siedm>siedem
  wązkiego>wąskiego
  w tenczas>wtenczas
  zwolna>z wolna
  nakoniec>na koniec
  natenczas>wówczas
  tem>tym
  czem>czym
  natenczas>wówczas
  niem>nim
  aniżeli>niż
  przeto>dlatego
  przeto>dlatego
  pewnem>pewnym
  natenczas>wówczas
  każdem>każdym
  siedm>siedem
  po za>poza
  podług>według
  wtenczas>wówczas
  widzialnem>widzialnym
  widzialnemi>widzialnymi
  aniżeli>niż
  pewnem oznaczonem>pewnym oznaczonym
  we>na
  pewnem>pewnym
  podobneż>podobne
  natenczas>wówczas
  swego planety>swej planety
  natenczas>wówczas
  wtenczas>wówczas
  z tąd>stąd
  obydwóch>obydwu
  niewidzialnemi>niewidzialnymi
  dekoracya>dekoracja
  należytem>należytym
  niżeli>niż
  mappę>mapę
  niżeli>niż
  czem>czym
  Indyi>Indii
  rozwiązanem>rozwiązanym
  naszym planecie>naszej planecie
  we>w
  tem wspaniałem>tym wspaniałym
  tem ogromnem>tym ogromnym
  pomyślić>pomyśleć
 • Avatar
  8 maja 2021 20:12

  Zmiana

  Tripplin, Podróż po księżycu
  użytkownik: Sylwia Bałdyga <calmasyba na gmail kropka com>
  uwspółcześnienia:
  cem>cym
  Rossyjskie>Rosyjskie
  niżeli>niż
  dostrzedz>dostrzec
  korekta uzupełniająca
  ich nocy>ich noce
  onego>jego
  wązka>wąska
  naszego planety>naszej planety
  wązki>wąski
  obadwa>obydwa
  wytłómaczyć>wytłumaczyć
  siedm>siedem
  wązkiego>wąskiego
  w tenczas>wtenczas
  zwolna>z wolna
  nakoniec>na koniec
  natenczas>wówczas
  tem>tym
  czem>czym
  natenczas>wówczas
  niem>nim
  aniżeli>niż
  przeto>dlatego
  przeto>dlatego
  pewnem>pewnym
  natenczas>wówczas
  każdem>każdym
  siedm>siedem
  po za>poza
  podług>według
  wtenczas>wówczas
  widzialnem>widzialnym
  widzialnemi>widzialnymi
  aniżeli>niż
  pewnem oznaczonem>pewnym oznaczonym
  we>na
  pewnem>pewnym
  podobneż>podobne
  natenczas>wówczas
  swego planety>swej planety
  natenczas>wówczas
  wtenczas>wówczas
  z tąd>stąd
  obydwóch>obydwu
  niewidzialnemi>niewidzialnymi
  dekoracya>dekoracja
  należytem>należytym
  niżeli>niż
  mappę>mapę
  niżeli>niż
  czem>czym
  Indyi>Indii
  rozwiązanem>rozwiązanym
  naszym planecie>naszej planecie
  we>w
  tem wspaniałem>tym wspaniałym
  tem ogromnem>tym ogromnym
 • Avatar
  8 maja 2021 20:09

  Zmiana

  Tripplin, Podróż po księżycu
  użytkownik: Sylwia Bałdyga <calmasyba na gmail kropka com>
  uwspółcześnienia:
  cem>cym
  Rossyjskie>Rosyjskie
  niżeli>niż
  dostrzedz>dostrzec
  korekta uzupełniająca
  ich nocy>ich noce
  onego>jego
  wązka>wąska
  naszego planety>naszej planety
  wązki>wąski
  obadwa>obydwa
  wytłómaczyć>wytłumaczyć
  siedm>siedem
  wązkiego>wąskiego
  w tenczas>wtenczas
  zwolna>z wolna
  nakoniec>na koniec
  natenczas>wówczas
  tem>tym
  czem>czym
  natenczas>wówczas
  niem>nim
  aniżeli>niż
  przeto>dlatego
  przeto>dlatego
  pewnem>pewnym
  natenczas>wówczas
  każdem>każdym
  siedm>siedem
  po za>poza
  podług>według
  wtenczas>wówczas
  widzialnem>widzialnym
  widzialnemi>widzialnymi
  aniżeli>niż
  pewnem oznaczonem>pewnym oznaczonym
  we>na
  pewnem>pewnym
  podobneż>podobne
  natenczas>wówczas
  swego planety>swej planety
  natenczas>wówczas
  wtenczas>wówczas
  z tąd>stąd
  obydwóch>obydwu
  niewidzialnemi>niewidzialnymi
  dekoracya>dekoracja
  należytem>należytym
  niżeli>niż
  mappę>mapę
  niżeli>niż
  czem>czym
  Indyi>Indii
  rozwiązanem>rozwiązanym
  naszym planecie>naszej planecie
  we>w
  tem wspaniałem>tym wspaniałym
 • Avatar
  8 maja 2021 20:07

  Zmiana

  Tripplin, Podróż po księżycu
  użytkownik: Sylwia Bałdyga <calmasyba na gmail kropka com>
  uwspółcześnienia:
  cem>cym
  Rossyjskie>Rosyjskie
  niżeli>niż
  dostrzedz>dostrzec
  korekta uzupełniająca
  ich nocy>ich noce
  onego>jego
  wązka>wąska
  naszego planety>naszej planety
  wązki>wąski
  obadwa>obydwa
  wytłómaczyć>wytłumaczyć
  siedm>siedem
  wązkiego>wąskiego
  w tenczas>wtenczas
  zwolna>z wolna
  nakoniec>na koniec
  natenczas>wówczas
  tem>tym
  czem>czym
  natenczas>wówczas
  niem>nim
  aniżeli>niż
  przeto>dlatego
  przeto>dlatego
  pewnem>pewnym
  natenczas>wówczas
  każdem>każdym
  siedm>siedem
  po za>poza
  podług>według
  wtenczas>wówczas
  widzialnem>widzialnym
  widzialnemi>widzialnymi
  aniżeli>niż
  pewnem oznaczonem>pewnym oznaczonym
  we>na
  pewnem>pewnym
  podobneż>podobne
  natenczas>wówczas
  swego planety>swej planety
  natenczas>wówczas
  wtenczas>wówczas
  z tąd>stąd
  obydwóch>obydwu
  niewidzialnemi>niewidzialnymi
  dekoracya>dekoracja
  należytem>należytym
  niżeli>niż
  mappę>mapę
  niżeli>niż
  czem>czym
  Indyi>Indii
  rozwiązanem>rozwiązanym
  naszym planecie>naszej planecie
  we>w