Małgorzata Kozera

📕 📜 Kochanowski, Fragmenta, Pieśń (Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?) Małgorzata Kozera opubl. do publ. zmiany
📕 📜 Kochanowski, Pieśni, Księgi pierwsze, Pieśń IX (Chcemy sobie być radzi?) Małgorzata Kozera opubl. do publ. zmiany
📕 📜 Kochanowski, Pieśni, Księgi wtóre, Pieśń V (Wieczna sromota i nienagrodzona...) Małgorzata Kozera opubl. zmiany
📕 📜 Leśmian, Dziejba leśna, 1, Idzie Zmierzch Małgorzata Kozera opubl. do publ. zmiany
📕 📜 Przerwa-Tetmajer, Eviva l'arte Małgorzata Kozera opubl. zmiany
📕 📜 Przerwa-Tetmajer, Hymn Do Nirwany Małgorzata Kozera opubl. zmiany
📕 📜 Przerwa-Tetmajer, Lubię, kiedy kobieta Małgorzata Kozera opubl. zmiany
📕 📜 Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych Małgorzata Kozera opubl. zmiany
8 książek

Ostatnia aktywność dla: Małgorzata Kozera