Syrokomla, Wybryki dobrego humoru, Do... odpowiedź na prośbę o napisanie gawęd

Części

Publikacja | 💶

kevin dooley@Flickr - Farm near Hesston Steam Engine MuseumPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Do***. Odpowiedź na prośbę o napisanie Gawęd 671 855 111 139 14 + 94 zn. 14 + 94 zn.