Proust, W poszukiwaniu straconego czasu

Części

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
W poszukiwaniu straconego czasu 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
W stronę Swanna 905168 909413 138486 139064 15 + 904715 zn. 15 + 908960 zn.
W cieniu zakwitających dziewcząt 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
W cieniu zakwitających dziewcząt, tom pierwszy 365560 368165 55880 56251 2 + 365498 zn. 2 + 368047 zn.
W cieniu zakwitających dziewcząt, tom drugi 344581 345476 52240 52369 0 + 344581 zn. 0 + 345476 zn.
W cieniu zakwitających dziewcząt, tom trzeci 388833 389524 58575 58668 14 + 388403 zn. 14 + 388932 zn.
Σ 1098974 1103165 166695 167288 16 + 1098482 zn. 16 + 1102455 zn.
Strona Guermantes 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Strona Guermantes, część pierwsza 637174 698143 97467 105626 0 + 637174 zn. 0 + 698143 zn.
Strona Guermantes, część druga 593208 666579 90839 100783 19 + 592471 zn. 19 + 664590 zn.
Σ 1230382 1364722 188306 206409 19 + 1229645 zn. 19 + 1362733 zn.
Sodoma i Gomora 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Sodoma i Gomora, część pierwsza 68391 68391 10222 10222 7 + 68204 zn. 7 + 68204 zn.
Sodoma i Gomora, część druga, tom pierwszy 339171 341182 51419 51715 12 + 338636 zn. 12 + 340647 zn.
Sodoma i Gomora, część druga, tom drugi 355269 355928 54453 54556 12 + 354846 zn. 12 + 355505 zn.
Sodoma i Gomora, część druga, tom trzeci 356370 356832 55008 55082 0 + 356370 zn. 0 + 356832 zn.
Σ 1119201 1122333 171102 171575 31 + 1118056 zn. 31 + 1121188 zn.
Uwięziona 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Uwięziona, tom pierwszy 423999 453905 64297 68420 18 + 423346 zn. 18 + 452679 zn.
Uwięziona, tom drugi 416658 462978 63794 69981 16 + 416134 zn. 16 + 461904 zn.
Σ 840657 916883 128091 138401 34 + 839480 zn. 34 + 914583 zn.
Utracona 642699 649322 97588 98573 32 + 641418 zn. 32 + 647924 zn.
Σ 5837081 6065838 890268 921310 147 + 5831796 zn. 147 + 6057843 zn.