Korotyński, Czem chata bogata, tem rada, Bramin u kresu żywota

Części

Publikacja | 💶

Adrian Serghie@Flickr - I'm a child because I don't want to grow upPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Bramin u kresu żywota 1330 2443 210 364 40 + 67 zn. 40 + 610 zn.