Brzeska, Świat im się przeinaczył

Części

Publikacja | 💶

autor nieznany - Dzieci w Warszawie, w tle ruiny (getta?)Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Świat im się przeinaczył 2601 5171 410 767 54 + 92 zn. 54 + 462 zn.