Braun, Przemysły, Gdynia

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

janbommes@Flickr - Abandoned Photochemical Factory (6)Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Gdynia 776 776 104 104 15 + 31 zn. 15 + 31 zn.