Braun, Przemysły, Dzień powszedni

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna zmiany

Publikacja | 💶

nevil zaveri@Flickr - at the factory, aliporePobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Dzień powszedni 2379 2379 353 353 53 + 40 zn. 53 + 40 zn.