Blumengraber, Mojej matce!

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Mojej matce! 439 846 71 130 10 + 29 zn. 10 + 29 zn.