*** (Ach, jak ogłusza to wszystko...), Jerzy Kamil Weintraub-Krzyżanowski (zm. 1943)

Tekst
Audio
Źródło
Brak źródła. Możesz je dodać.