Zalecenia małżeńskie, Plutarch (zm. 125), tłum. H. Birnbaum

Tekst
Audio
Źródło
Brak źródła. Możesz je dodać.