Katalog

Horacy - Q6197 Niski
  Djanie i Apollinowi 0
  Do Albiusa Tibulla 0
  Do Antoniusa 0
  Do Apollina 0
  Do Aristiusa Fuska 0
  Do Asteryi 0
  Do Augusta 0
  Do Bakchusa 0 Horacy, Pieśń III, 25 (Quo me, Bacche, rapis tui...)
  Do Bariny 0
  Do Cezara Augusta 0
  Do chciwych na pieniądz 0
  Do Chloe 0 Horacy, Pieśń I, 23 (Vitas hinnuleo me similis, Chloe...) (tłum. M. Motty)
  Do Chlorydy 0
  Do chorego Mecenasa 0
  Do Cilniusa Mecenasa 0 Horacy, Pieśń II, 20 (Non usitata nec tenui ferar...) (tłum. M. Motty)
  Do Djany 0
  Do dzbanka 0
  Do Eliusa Lamii 0
  Do Elljusa 0
  Do Fauna 0
  Do Festjusa 0
  Do Fihdyli 0
  Do Fortuny 0
  Do Fyllidy 0
  Do Galatei 0
  Do Glycery 0
  Do Ikciusa 0
  Do Kajusa Asiniusa Polliona 0
  Do Kalliopy 0
  Do Kanidii trucicielki 0
  Do kochanka Lalagi 0
  Do Ksantiasa Focejczyka 0
  Do Kwinktiliusa Warusa 0
  Do Kwinktiusa Hirpina 0
  Do Leukonoe 0 Horacy, Pieśń I, 11 (Tu ne quaesieris…) (tłum. M. Motty)
  Do Liciniusa Mureny 0 Horacy, Pieśń II, 10 (Rectius vives, Licini, neque altum...)
  Do Ligurina 0
  Do lubieżnej staruszki 0
  Do ludu rzymskiego 0
  Do lutni 0
  Do Lyce 0
  Do Lyhdyi 0
  Do Manliusa Torkwata 0 Horacy, Pieśń IV, 7 (Diffugere nives redeunt iam gramina campis...)
  Do Marciusa Cenzorina 0
  Do Marka Lolljusa 0
  Do Marka Wipsaniusa Agrippy 0
  Do Mecenasa 0
  Do Melpomeny 0 Horacy, Pieśń III, 30 (Exegi monumentum aere perennius...) (tłum. M. Motty)
  Do Merkuryusza 0
  Do Mewiusa poety 0
  Do miasta Rzymu 0
  Do młodego sługi 0
  Do młodzieży 0
  Do Munaciusa Pianka 0
  Do Neery 0
  Do Neobuli 0
  Do okrętu mającego zawieść Wirgiljusa do Aten 0
  Do Pettiusa 0
  Do Pompejusa 0 Horacy, Pieśń II, 7 (O saepe mecum tempus in ultimum...) (tłum. M. Motty)
  Do Pompejusa Grosfa 0
  Do Postumiusa 0 Horacy, Pieśń II, 14 (Eheu fugaces, Postume, Postume...) (tłum. M. Motty)
  Do przyjaciół 0
  Do przyjaciółki 0
  Do Pyrry 0
  Do Rzeczypospolitej 0 Horacy, Pieśń I, 14 (O navis, referent in mare te novi...) (tłum. M. Motty)
  Do Rzymian 0
  Do Sallustiusa Krispa 0
  Do Septimiusa 0
  Do siebie samego 0
  Do skąpca 0
  Do starej rozpustnicy 0
  Do Taliarcha 0 Horacy, Pieśń I, 9 (Vides ut alta stet nive candidum...) (tłum. P. Kozioł)
  Do Telefa 0
  Do Tyndarydy 0
  Do Walgiusa Rufusa 0
  Do Wenery 0
  Do Wergiliusa 0
  Do Wirgiliusa Marona 0
  Do współbiesiadników 0
  Do złośliwca 0
  Do źródła Banduzyi 0
  Epody 0
  Listy 0
  Po Pyrrusa 0
  Satyry 0 Krasicki, Satyry
  Wybrane utwory - Horacy, Wybrane utwory