Witwicki, Myślenie

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja | 💶

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Myślenie 53411 55699 8343 8655 0 + 53411 zn. 0 + 55699 zn.