Witowski, Pustelnik, Wstęp

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Wstęp 11903 17345 1817 2566 6 + 11690 zn. 6 + 17132 zn.