Winawer, Od bieguna do bieguna

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Od bieguna do bieguna 85597 124588 12158 17250 0 + 85597 zn. 0 + 124588 zn.