Uniłowski, Żyto w dżungli

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja | 💶

Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Żyto w dżungli 481139 487971 73651 74662 0 + 481139 zn. 0 + 487971 zn.