Thackeray, Pierścień i róża

Części

📜 1. początek
📜 2. Rozdział pierwszy, w którym jest pięknie opowiedziane, jak dostojna rodzina królewska raczyła zasiąść do śniadania.
📜 3. Rozdział drugi. Jak książę Lulejka nie dostał nic, a Walorozo koronę.
📜 4. Rozdział trzeci, który zaznajamia czytelnika z Czarną Wróżką i z wieloma innymi wielkimi osobistościami.
📜 5. Rozdział czwarty. Jak to nie zaproszono Czarnej Wróżki na chrzest Angeliki i kto na tym wyszedł najgorzej.
📜 6. Rozdział piąty. Jak wielki fraucymer księżniczki Angeliki powiększył się o jedną maleńką osóbkę.
📜 7. Rozdział szósty. O tym, jak się wiodło królewskiej latorośli, książątku Lulejce, na dworze króla Walorozy.
📜 8. Rozdział siódmy, w którym pyszna Angelika po sprzeczce z Lulejką traci pierścień zaręczynowy.
📜 9. Rozdział ósmy. O niepojętej przemianie Gburii-Furii i przybyciu księcia Bulby na królewski dwór Paflagonii.
📜 10. Rozdział dziewiąty. Szkandela Rózi i potężne jej działanie.
📜 11. Rozdział dziesiąty. Król Walorozo sroży się.
📜 12. Rozdział jedenasty. Zemsta hrabiny Gburii-Furii.
📜 13. Rozdział dwunasty. Rózia idzie w świat. zmiany
📜 14. Rozdział trzynasty. Królewna przybywa do zamku Brodacza Pancernego.
📜 15. Rozdział czternasty. Przygody księcia Lulejki.
📜 16. Rozdział piętnasty. Zły król Padella sroży się.
📜 17. Rozdział szesnasty. Kapitan Zerwiłebski powraca do króla Lulejki.
📜 18. Rozdział siedemnasty. Jak się rozegrała straszliwa bitwa i kto w niej zwyciężył.
📜 19. Rozdział osiemnasty. Stara Gburia-Furia panną młodą.
📜 20. Rozdział dziewiętnasty. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

Publikacja | | 🎧 💶

Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Pierścień i róża 210674 216602 31514 32357 35 + 209671 zn. 35 + 215599 zn.