Thackeray, Pierścień i róża

Części

📜 1. początek
📜 2. Rozdział pierwszy, w którym jest pięknie opowiedziane, jak dostojna rodzina królewska raczyła zasiąść do śniadania.
📜 3. Rozdział drugi. Jak książę Lulejka nie dostał nic, a Walorozo koronę.
📜 4. Rozdział trzeci, który zaznajamia czytelnika z Czarną Wróżką i z wieloma innymi wielkimi osobistościami.
📜 5. Rozdział czwarty. Jak to nie zaproszono Czarnej Wróżki na chrzest Angeliki i kto na tym wyszedł najgorzej.
📜 6. Rozdział piąty. Jak wielki fraucymer księżniczki Angeliki powiększył się o jedną maleńką osóbkę.
📜 7. Rozdział szósty. O tym, jak się wiodło królewskiej latorośli, książątku Lulejce, na dworze króla Walorozy.
📜 8. Rozdział siódmy, w którym pyszna Angelika po sprzeczce z Lulejką traci pierścień zaręczynowy.
📜 9. Rozdział ósmy. O niepojętej przemianie Gburii-Furii i przybyciu księcia Bulby na królewski dwór Paflagonii.
📜 10. Rozdział dziewiąty. Szkandela Rózi i potężne jej działanie.
📜 11. Rozdział dziesiąty. Król Walorozo sroży się.
📜 12. Rozdział jedenasty. Zemsta hrabiny Gburii-Furii.
📜 13. Rozdział dwunasty. Rózia idzie w świat. zmiany
📜 14. Rozdział trzynasty. Królewna przybywa do zamku Brodacza Pancernego.
📜 15. Rozdział czternasty. Przygody księcia Lulejki.
📜 16. Rozdział piętnasty. Zły król Padella sroży się.
📜 17. Rozdział szesnasty. Kapitan Zerwiłebski powraca do króla Lulejki.
📜 18. Rozdział siedemnasty. Jak się rozegrała straszliwa bitwa i kto w niej zwyciężył.
📜 19. Rozdział osiemnasty. Stara Gburia-Furia panną młodą.
📜 20. Rozdział dziewiętnasty. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

Publikacja

Pobierz okładkę:

Ostatnio opublikowano: 12 lipca 2023 08:46

Pełny XML
Wersja HTML
Wersja TXT
Wersja PDF
Wersja PDF na telefony
Wersja EPUB
Wersja MOBI

ISBN html txt pdf epub mobi
Zaloguj się, aby opublikować.

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Pierścień i róża 210560 216488 31495 32338 35 + 209557 zn. 35 + 215485 zn.