Swift, Podróże Guliwera

Części

Publikacja |

anonimowy - Miniatura z zielnika (c. 1440)Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Podróże Guliwera 534594 544831 80581 82082 2 + 534513 zn. 2 + 544587 zn.