Świętochowski, Lew kamienny

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja | 💶

Andrew Malone@Flickr - Beach rocksPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Lew kamienny 7634 7634 1196 1196 0 + 7634 zn. 0 + 7634 zn.