Świętochowski, Dwugłos miłości

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja | 💶

Yuliya Nemova@Flickr - man copying the treePobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Dwugłos miłości 21012 21012 3189 3189 0 + 21012 zn. 0 + 21012 zn.