Prus, Nawrócony

Części

Publikacja | 💶

Kim Carpenter@Flickr - Week 7 - Antique Pocket WatchPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Nawrócony 50029 53399 7867 8364 0 + 50029 zn. 0 + 53399 zn.