Platon, Fileb

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja | 💶

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Fileb 191252 199615 31386 32546 2 + 191151 zn. 2 + 199377 zn.