Platon, Fajdros

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja

Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Fajdros 246604 285413 39072 44527 43 + 244806 zn. 43 + 283158 zn.