Mickiewicz, Sonety odeskie, Do D D Wizyta

Części

Publikacja

t r e v y@Flickr - African in the CupboardPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Sonet XVIII. Do D. D. (Wizyta) 654 1089 107 168 14 + 65 zn. 14 + 65 zn.