Mickiewicz, Sonety odeskie, Do D D Wizyta

Części

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami)
Sonet XVIII. Do D. D. (Wizyta) 674 1109 107 168