Maliszewski, Zdania na wypadek

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna

Publikacja

Józef Pankiewicz (1866–1940) - Cab in the RainPobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Zdania na wypadek 34 34 5 5 0 + 34 zn. 0 + 34 zn.
I. Góry, gorączka 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Młody poeta pyta o- 748 787 118 124 18 + 36 zn. 18 + 36 zn.
Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach 555 566 75 76 13 + 59 zn. 13 + 59 zn.
Nie pytaj więcej kim czym 800 805 135 136 29 + 42 zn. 29 + 42 zn.
Stara Niemka 363 410 61 67 14 + 29 zn. 14 + 29 zn.
Dopisek po latach 759 775 119 122 22 + 34 zn. 22 + 34 zn.
Odkopcie go 321 358 50 55 10 + 28 zn. 10 + 28 zn.
Drohobycz 319 319 52 52 12 + 26 zn. 12 + 26 zn.
Warszawa 370 408 55 60 10 + 25 zn. 10 + 25 zn.
Poeta. maszyna 791 803 116 118 20 + 32 zn. 20 + 32 zn.
Co do cholery (lata osiemdziesiąte) 1658 1674 260 262 41 + 52 zn. 41 + 52 zn.
Sens (Ostrołęka) 793 796 124 125 24 + 33 zn. 24 + 33 zn.
Góry, gorączka 485 498 71 73 21 + 31 zn. 21 + 31 zn.
Okolice Barda (Wartha) 505 505 81 81 16 + 39 zn. 16 + 39 zn.
Według legendy 410 410 60 60 13 + 31 zn. 13 + 31 zn.
Z pamiętnika powołanych na wiosnę 879 893 136 138 24 + 50 zn. 24 + 50 zn.
Nawet tu w wojsku 599 637 106 110 24 + 35 zn. 24 + 35 zn.
Inwazja 1116 1154 169 174 31 + 24 zn. 31 + 24 zn.
Kartka z Broumowa albo ćwiczenia w ironii 794 794 138 138 26 + 58 zn. 26 + 58 zn.
Ręka natrafia na radio 1181 1212 197 201 32 + 39 zn. 32 + 39 zn.
Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce 971 984 150 152 27 + 54 zn. 27 + 54 zn.
Lot 731 756 113 116 25 + 20 zn. 25 + 20 zn.
Wysiadłem, usiadłem 648 663 105 107 23 + 36 zn. 23 + 36 zn.
Apel poległych 522 529 85 86 20 + 31 zn. 20 + 31 zn.
Poeci doskonale wierni 697 697 99 99 32 + 39 zn. 32 + 39 zn.
Sierpień 554 554 78 78 15 + 25 zn. 15 + 25 zn.
Σ 17569 17987 2753 2810 542 + 908 zn. 542 + 908 zn.
II. Liryka lokalna 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
W górę rzeki 1010 1046 167 171 29 + 29 zn. 29 + 29 zn.
Ludzie po drugiej stronie 652 657 103 104 22 + 42 zn. 22 + 42 zn.
Albo albo 534 534 82 82 19 + 26 zn. 19 + 26 zn.
Jesteśmy 660 660 101 101 19 + 25 zn. 19 + 25 zn.
Jak księżyc 551 579 87 91 16 + 28 zn. 16 + 28 zn.
I aż do bólu. Ciemność 883 883 142 142 22 + 39 zn. 22 + 39 zn.
Napełnili przydeptali 806 806 124 124 35 + 38 zn. 35 + 38 zn.
Podobna trasa 489 489 76 76 15 + 30 zn. 15 + 30 zn.
Liryka lokalna 357 363 50 51 12 + 31 zn. 12 + 31 zn.
Wstyd. Miasteczko górnicze czeka swego końca 1460 1502 240 244 37 + 61 zn. 37 + 61 zn.
Przez Słupiec płynie rzeka Dzik 528 528 90 90 17 + 48 zn. 17 + 48 zn.
Kościół w Drogosławiu 674 674 102 102 22 + 38 zn. 22 + 38 zn.
Październik 544 549 82 83 17 + 28 zn. 17 + 28 zn.
Ciepły grudzień 616 616 94 94 19 + 32 zn. 19 + 32 zn.
*** (Jak igła do zszywania owiec) 382 382 62 62 12 + 20 zn. 12 + 20 zn.
Zimny styczeń 486 486 75 75 17 + 30 zn. 17 + 30 zn.
Kwaśny luty 599 599 88 88 17 + 28 zn. 17 + 28 zn.
*** (Bóbr wzbiera) 267 298 46 50 9 + 20 zn. 9 + 20 zn.
Piosenka z końca lutego 645 649 102 103 18 + 40 zn. 18 + 40 zn.
*** (Wspiął się i patrzy w bystrza Woliborki) 491 514 79 82 17 + 20 zn. 17 + 20 zn.
Oda 445 481 69 73 16 + 20 zn. 16 + 20 zn.
Jak u nas w południe 548 548 90 90 24 + 37 zn. 24 + 37 zn.
List czytelnika z Wałbrzyskiego 286 296 42 43 8 + 48 zn. 8 + 48 zn.
Bez światła 499 499 76 76 14 + 28 zn. 14 + 28 zn.
Prosta historia 604 629 92 96 16 + 32 zn. 16 + 32 zn.
Σ 15016 15267 2361 2393 469 + 818 zn. 469 + 818 zn.
III. Zdania na wypadek 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Nie inaczej 585 613 89 92 21 + 28 zn. 21 + 28 zn.
*** (W pudełkach) 688 695 110 111 25 + 20 zn. 25 + 20 zn.
Woda z pól 293 293 45 45 8 + 27 zn. 8 + 27 zn.
Requiem 444 495 68 74 12 + 24 zn. 12 + 24 zn.
Wielki post 527 530 81 82 14 + 28 zn. 14 + 28 zn.
Wielkanoc 587 587 91 91 16 + 37 zn. 16 + 37 zn.
Zakwitnie kij w twej ręce 550 550 86 86 17 + 42 zn. 17 + 42 zn.
*** (że ptaki) 616 639 99 102 20 + 20 zn. 20 + 20 zn.
Tren 486 523 73 77 16 + 21 zn. 16 + 21 zn.
Ostatni wiersz dla matki 379 430 59 65 16 + 41 zn. 16 + 41 zn.
Zdania na wypadek śmierci 575 592 87 89 15 + 42 zn. 15 + 42 zn.
Głuchy czerwiec 484 484 73 73 16 + 42 zn. 16 + 42 zn.
Zapowiedź 448 466 73 76 16 + 26 zn. 16 + 26 zn.
Ciepły grudzień 616 616 94 94 19 + 32 zn. 19 + 32 zn.
Potrawy pośmiertne; 504 527 80 83 15 + 36 zn. 15 + 36 zn.
Σ 7782 8040 1208 1240 246 + 466 zn. 246 + 466 zn.
IV. Pod twoją obronę 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
*** (Rożen) 651 651 105 105 20 + 20 zn. 20 + 20 zn.
Rondo 582 582 100 100 18 + 22 zn. 18 + 22 zn.
Bez tytułu 578 578 90 90 15 + 27 zn. 15 + 27 zn.
Wiersz dla zmotoryzowanych 509 509 77 77 17 + 43 zn. 17 + 43 zn.
Pod twoją obronę 1108 1108 168 168 34 + 33 zn. 34 + 33 zn.
Σ 3428 3428 540 540 104 + 145 zn. 104 + 145 zn.
Karol Maliszewski: Być pędem wiersza 6385 6385 894 894 11 + 6168 zn. 11 + 6168 zn.
Σ 50214 51141 7761 7882 1372 + 8539 zn. 1372 + 8539 zn.