Lipszyc, Poczytalnia, krótkie

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna Paweł Kozioł zmiany

Publikacja |

Olga Boznańska - Zabudowania miejskiePobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
krótkie 7 7 1 1 0 + 7 zn. 0 + 7 zn.
obroty jałowe 976 1193 161 191 17 + 29 zn. 17 + 29 zn.
obrona cywilna 347 347 54 54 7 + 31 zn. 7 + 31 zn.
jedyne wyjście 877 877 154 154 14 + 31 zn. 14 + 31 zn.
*** (utopia chaosu rodziła się powoli) 466 466 61 61 14 + 19 zn. 14 + 19 zn.
gruz 316 316 56 56 7 + 20 zn. 7 + 20 zn.
kineret 445 523 67 77 8 + 23 zn. 8 + 101 zn.
miłosny akt analogii 723 830 113 130 14 + 36 zn. 14 + 36 zn.
słowa, które się mówi cicho 399 399 73 73 11 + 42 zn. 11 + 42 zn.
*** (kiedyś wszystko było prostsze) 499 499 80 80 10 + 19 zn. 10 + 19 zn.
rozpocząć akcję asenizacyjną 1041 1041 144 144 25 + 45 zn. 25 + 45 zn.
się 383 476 61 79 12 + 19 zn. 12 + 112 zn.
słowa na zamówienie 1081 1081 157 157 20 + 35 zn. 20 + 35 zn.
słowotok 885 892 136 137 16 + 24 zn. 16 + 24 zn.
*** (teraz kiedy już wiemy jak się poluje na pomysły) 678 678 108 108 12 + 19 zn. 12 + 19 zn.
jałowe obroty 920 920 148 148 11 + 29 zn. 11 + 29 zn.
Σ 10043 10545 1574 1650 198 + 428 zn. 198 + 599 zn.