Lipszyc, Poczytalnia, krótkie

Części

📜 1. Ostateczna redakcja techniczna Paweł Kozioł zmiany

Publikacja

Olga Boznańska - Zabudowania miejskiePobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami)
krótkie 7 7 1 1
obroty jałowe 1000 1217 166 196
obrona cywilna 357 357 54 54
jedyne wyjście 903 903 156 156
*** (utopia chaosu rodziła się powoli) 484 484 61 61
gruz 328 328 56 56
kineret 459 537 67 77
miłosny akt analogii 749 856 114 131
słowa, które się mówi cicho 419 419 73 73
*** (kiedyś wszystko było prostsze) 517 517 80 80
rozpocząć akcję asenizacyjną 1087 1087 144 144
się 405 498 61 79
słowa na zamówienie 1119 1119 157 157
słowotok 909 916 136 137
*** (teraz kiedy już wiemy jak się poluje na pomysły) 700 700 110 110
jałowe obroty 940 940 156 156
Σ 10383 10885 1592 1668