Liebert, Gusła

Części

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Gusła (tomik) 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
[Gusła - Dedykacja] 35 35 5 5 0 + 35 zn. 0 + 35 zn.
Gusła, I 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Kwiecień 207 256 33 39 8 + 22 zn. 8 + 22 zn.
Wiosna 292 318 47 50 8 + 20 zn. 8 + 20 zn.
Wagary 685 740 117 124 14 + 20 zn. 14 + 20 zn.
Zachęta do ucieczki 1272 1442 196 220 27 + 57 zn. 27 + 57 zn.
Wakacje 529 662 85 101 13 + 21 zn. 13 + 21 zn.
Wieś 146 172 25 29 4 + 18 zn. 4 + 18 zn.
Początek jesieni 407 481 67 77 16 + 30 zn. 16 + 30 zn.
Pejzaż 294 648 54 110 12 + 20 zn. 12 + 20 zn.
Dzieciństwo 187 220 29 33 6 + 25 zn. 6 + 25 zn.
Σ 4019 4939 653 783 108 + 233 zn. 108 + 233 zn.
Gusła, II 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Gusła nad źródłem 1033 1299 160 201 28 + 53 zn. 28 + 149 zn.
Rozmowa o Norwidzie 583 618 95 100 12 + 34 zn. 12 + 34 zn.
Skrzydło niewidzialne 751 831 122 132 16 + 36 zn. 16 + 36 zn.
Słowacki 1406 1671 227 265 40 + 23 zn. 40 + 23 zn.
Do poety 698 741 115 121 16 + 23 zn. 16 + 23 zn.
Zaślubiny 1249 1297 207 215 36 + 24 zn. 36 + 24 zn.
Na lipę czarnoleską 689 718 118 122 24 + 34 zn. 24 + 34 zn.
Przymierze 1149 1229 182 194 32 + 44 zn. 32 + 44 zn.
Victoria 312 370 49 57 7 + 46 zn. 7 + 77 zn.
Jesień na mogiłach wiosennych 1216 1437 192 224 32 + 44 zn. 32 + 44 zn.
Muza 150 191 29 34 4 + 19 zn. 4 + 19 zn.
Σ 9236 10402 1496 1665 247 + 380 zn. 247 + 507 zn.
Gusła, III 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Natchnienie bolesne 292 311 45 47 8 + 35 zn. 8 + 35 zn.
Dzwony 1152 1224 193 201 36 + 28 zn. 36 + 28 zn.
Św. Katarzyna Genueńska 731 1326 120 210 30 + 39 zn. 30 + 39 zn.
Dolor ante lucem 533 646 84 102 12 + 52 zn. 12 + 124 zn.
Anioł żalu 730 795 124 133 28 + 26 zn. 28 + 26 zn.
Kuszenie 691 724 116 120 36 + 24 zn. 36 + 24 zn.
Litania do Marii Panny 746 993 129 166 42 + 38 zn. 42 + 162 zn.
Jeździec 650 719 104 113 20 + 24 zn. 20 + 24 zn.
Dawne słowa 1008 1076 157 166 28 + 44 zn. 28 + 44 zn.
Próby 1478 1554 258 269 84 + 24 zn. 84 + 24 zn.
Boża noc 650 853 100 130 20 + 24 zn. 20 + 24 zn.
Anioł pokoju 2130 2211 377 389 66 + 28 zn. 66 + 28 zn.
Ptaszki św. Franciszka 1049 1089 170 177 42 + 137 zn. 42 + 137 zn.
Σ 11840 13521 1977 2223 452 + 523 zn. 452 + 719 zn.
Gusła, IV 0 0 0 0 0 + 0 zn. 0 + 0 zn.
Koguty 549 724 86 115 12 + 37 zn. 12 + 37 zn.
Moses Krumholc 1633 2738 277 439 64 + 29 zn. 64 + 29 zn.
Muza zaścianka 1798 2665 266 382 40 + 29 zn. 40 + 29 zn.
Romantyczność 1475 1534 256 262 40 + 31 zn. 40 + 31 zn.
Jurgowska karczma 1138 1652 198 280 28 + 32 zn. 28 + 158 zn.
Gorączka 727 767 128 133 20 + 23 zn. 20 + 23 zn.
Arka 357 924 66 145 8 + 19 zn. 8 + 19 zn.
Przekrój fantastyczny 748 1223 94 160 16 + 57 zn. 16 + 57 zn.
O rzeczach 623 638 92 96 16 + 45 zn. 16 + 45 zn.
Σ 9048 12865 1463 2012 244 + 302 zn. 244 + 428 zn.
Σ 34178 41762 5594 6688 1051 + 1473 zn. 1051 + 1922 zn.