Leśmian, Napój cienisty, Módlmy sie śród drzew...

Części

Publikacja | | 🎧 💶

Pobierz okładkę:

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
[Módlmy się śród drzew...] 205 238 41 45 8 + 56 zn. 8 + 56 zn.