Leśmian, Dziejba leśna, 4, Boże pełen w niebie chwały

Części

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Boże, pełen w niebie chwały 401 435 73 77 12 + 58 zn. 12 + 58 zn.