Leśmian, Dziejba leśna, 2, Com uczynił

Części

Publikacja

Statystyki

książka znaki znaki (z przypisami) słowa słowa (z przypisami) wiersze (+ inne znaki) wiersze (+ inne znaki, z przypisami)
Com uczynił... 596 655 101 107 16 + 45 zn. 16 + 45 zn.